Reglement MTB Streetrace Oldebroek 2020

Reglement NK MTB Streetrace Oldebroek  2020

Het Nederlands kampioenschap wordt georganiseerd door ATB Vereniging/ St. MTB Streetrace Oldebroek

De wedstrijden worden verreden onder de reglementen van de KNWU.

Deelname staat open voor alle rijders die tenminste in het bezit zijn van een basispas van de KNWU. Indien men hier niet over beschikt dan kan er worden deelgenomen met een dagpas (kosten € 3,-)

Deelname is alleen toegestaan indien rijder in bezit is van een Mylaps transponder. Bij de volgende categorieën zal er met de Mylaps transponder worden gereden:

Jeugd 8-10 jaar
Jeugd 11-12 jaar
Jeugd  13-14 jaar
Fun Dames
Fun Heren
Heren 50+
Dames Licentie
Heren licentie

Indien men niet in het bezit is van een transponder kan men deze voor de wedstrijd huren. Kosten van het huren van de transponder zijn € 5,- en deze dient direct na de wedstrijd weer te worden ingeleverd bij de inschrijving. Bij huur van een chip dient een machtiging te worden ondertekend zodat bij verlies of niet inleveren van de transponder de kosten (100 eur) in rekening gebracht worden bij de rijder. Voor rijders met een eigen transponder geld dat men zelf verantwoordelijk is voor plaatsing en werking.  Bij een niet werkende transponder kan er geen aanspraak worden gemaakt op een juiste uitslag.

De organisatie verwacht van iedere deelnemer een sportieve houding ten opzichte van overige deelnemers, publiek en organisatie. Onsportief gedrag kan en zal door de jury of wedstrijdcommissarissen worden bestraft.

Erg belangrijk is dat er tijdens de gehele dag de RIVM regels in acht worden genomen (zie informatie).

Er mag alleen worden deelgenomen met een mountainbike (26 , 27,5 of 29 inch). Veldrijfietsen of wielrenfietsen zijn niet toegestaan.
De bandbreedte moet minimaal 40 mm zijn, gemeten van wang tot wang over het karkas van de band (exclusief eventueel noppen), slicks zijn verboden.

Het stuur van de fiets moet een recht stuur zijn, geen racestuur. De stuurbocht mag niet groter zijn dan 45 graden.

Er mogen geen scherpe uitsteeksels , zoals een standaard of iets dergelijks aanwezig zijn. Deze dienen indien aanwezig verwijderd te worden.

Iedere deelnemers is verplicht tijdens het inrijden en tijdens de wedstrijden een helm te dragen.

De uiteinden van het stuur en bar-end dienen afgedopt te zijn.

Bij alle categorieën uitgezonderd dames en heren licentiehouders wordt de startopstelling bepaald op volgorde van inschrijving.

Iedere deelnemer aanvaard de organisatie niet aansprakelijk te kunnen voor geleden schade of diefstal van persoonlijke bezittingen en/of kwetsuren veroorzaakt tijdens of buiten de wedstrijden.

De deelnemers dienen de aanwijzigen van de jury/organisatie op te volgen.
Een deelnemer die op aanwijzing van de jury uit de wedstrijd word genomen zal worden geklasseerd. Behalve bij uit de wedstrijd halen i.v.m. straf.

Op het parcours geldt een onvoorwaardelijk eenrichtingsverkeer.
Als er wedstrijden bezig zijn is het ten strengste verboden om op het parcours in te rijden.

Daar waar het reglement niet voorziet, beslist de jury en/of organisatie.

Tijdens de wedstrijden zullen er door het mediateam foto,s worden gemaakt voor communicatie en promotiedoeleinden. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u dit mailen naar privacy@streetraceoldebroek.nl

Tijdens het NK streetrace 05-09-2020 dient u zich te houden aan de richtlijnen van het RIVM.