Reglement MTB Streetrace Oldebroek 2019

Reglement MTB Streetrace Oldebroek 2019

 1. De competitie wordt georganiseerd door Stichting MTB Streetrace Oldebroek i.s.m. ATB-vereniging Oldebroek en maakt deel uit van de Streetracecompetitie Noord-Oost.
 2. De wedstrijden worden verreden onder de reglementen van de KNWU
 3. Deelname staat open voor alle rijders die tenminste in het bezit zijn van een basispas van de KNWU. Indien men hier niet over beschikt dan kan er worden deelgenomen met een dagpas (kosten € 3,-)
 4. Deelname is alleen toegestaan indien rijder in bezit is van een MyLaps chip
  Indien men niet in het bezit is van een chip kan men deze voor de wedstrijd huren. Kosten van het huren van de chip kost € 5,- en deze dient direct na de wedstrijd weer te worden ingeleverd bij de inschrijving. Bij huur van een chip dient een machtiging te worden ondertekend zodat bij verlies of niet inleveren van de chip de kosten in rekening gebracht worden bij de rijder.
 5. De organisatie verwacht van iedere deelnemer een sportieve houding ten opzichte van overige deelnemers, publiek en organisatie. Onsportief gedrag kan en zal door de jury of wedstrijdcommissarissen worden bestraft.
 6. Er mag alleen worden deelgenomen met mountainbike (26, 27,5 of 29 inch), veldrijfietsen of wielrenfietsen zijn niet toegestaan.
 7. De bandbreedte moet minimaal 40 mm breed zijn, gemeten van wang tot wang over het karkas van de band (exclusief eventuele noppen), slicks zijn verboden.
 8. Het stuur van de fiets moet een recht stuur zijn, géén racestuur. De stuurbocht mag niet groter zijn dan 45°.
 9. Er mogen geen scherpe uitsteeksels, zoals een standaard of iets dergelijks aanwezig zijn. Deze dienen, indien aanwezig, verwijderd te worden.
 10. Iedere deelnemer is verplicht tijdens de wedstrijd een helm te dragen!
 11. De uiteinden van stuur en bar-end moeten afgedicht zijn.
 12. De startopstelling wordt bepaald door inschrijving.
 13. Iedere deelnemer aanvaardt de organisatie niet aansprakelijk te kunnen stellen voor geleden schade aan of diefstal van persoonlijke bezittingen en/of kwetsuren veroorzaakt tijdens of buiten de wedstrijd.
 14. De deelnemers dienen de aanwijzingen van de jury/organisatie op te volgen.
 15. Een deelnemer die op aanwijzing van de jury uit de wedstrijd wordt genomen, zal worden geklasseerd. Behalve bij uit de wedstrijd halen i.v.m. straf.
 16. Op het parcours geldt een onvoorwaardelijk eenrichtingsverkeer.
 17. Als er wedstrijden bezig zijn is het ten strengste verboden om op het parcours in te rijden.
 18. Daar waarin het reglement niet voorziet, beslist de jury en/of organisatie.
 19. Voor de categorie Loopfiets 2-5jr en kabouters 5-7 jaar geldt dat ze buiten de Streetracecompetitie Noord-Oost vallen. Als de deelnemer op 27 april 2019 geen 8 jaar is mogen ze mee doen met de kabouters (let wel op dat voor de 7-jarige die dit jaar 8 jaar wordt verdere deelname aan de competitie is uitgesloten)
 20. Tijdens de wedstrijden zullen er door het mediateam foto’s worden gemaakt voor communicatie en promotiedoeleinden. Mocht u hier bezwaar tegen hebben kunt u mailen naar privacy (at) streetraceoldebroek.nl

Reglement Streetrace Competitie Noord-Oost

meer info op http://streetracecompetitie.beesports.nl/reglement